Draw The Line tour 1977-1978
1977/06/25 : Summit Theatre, Houston, Texas, June 24, 1977
GOLDEN ROCKS
date
19xx/xx/xx
venue
xxxxxxxxxxxxxx
source
xxxxxxxx
quality
xxxxxxxxx
format
2CD
time
!!:!!
#
xxxxxxxxx


1977/11/25 : Aladdin Theatre, Las Vegas, Nevada
5 THE HARD WAYS
date
19xx/xx/xx
venue
xxxxxxxxxxxxxx
source
xxxxxxxx
quality
xxxxxxxxx
format
1LP
time
!!:!!
#
xxxxxxxxx


1978/03/18 : Cal Jam II, Ontario Speedway, Ontario, Canada
CALIFORNIA JAM 1978
date
19xx/xx/xx
venue
xxxxxxxxxxxxxx
source
xxxxxxxx
quality
xxxxxxxxx
format
1CD
time
!!:!!
#
xxxxxxxxx


CALIFORNIA JAM 2
date
19xx/xx/xx
venue
xxxxxxxxxxxxxx
source
xxxxxxxx
quality
xxxxxxxxx
format
1CD
time
!!:!!
#
xxxxxxxxx


CALIFORNIA JAM 2 <disc #6 of 6 CD set>
date
19xx/xx/xx
venue
xxxxxxxxxxxxxx
source
xxxxxxxx
quality
xxxxxxxxx
format
6CD
time
!!:!!
#
xxxxxxxxx


1978/03/23 : Agora Ballroom, Chicago, IL [disk-1]
1978/03/28 : Boston Music Hall, Boston, MA [disk-2]
KING'S CHRONICLE <1&2 of 6CS set>
date
19xx/xx/xx
venue
xxxxxxxxxxxxxx
source
xxxxxxxx
quality
xxxxxxxxx
format
6CD
time
!!:!!
#
xxxxxxxxx


1978/03/24 : Veterans Auditorium, Columbus, Ohio
THE ULTIMATE KILLER SHOW
date
19xx/xx/xx
venue
xxxxxxxxxxxxxx
source
xxxxxxxx
quality
xxxxxxxxx
format
2LP
time
!!:!!
#
xxxxxxxxx


1978/03/25 : Tower Theater, Upper Darby, Philadelphia, PA, March 26, 1978
THE ULTIMATE KILLER SHOW
date
19xx/xx/xx
venue
xxxxxxxxxxxxxx
source
xxxxxxxx
quality
xxxxxxxxx
format
1CD
time
!!:!!
#
xxxxxxxxx


THE INCREASING KILLER SHOW <tr #1-4>
date
19xx/xx/xx
venue
xxxxxxxxxxxxxx
source
xxxxxxxx
quality
xxxxxxxxx
format
1CD
time
!!:!!
#
xxxxxxxxx


1978/07/04 : Texas World Music Festival, Cotton Bowl, Dallas, TX
LIVE TEXXAS JAM '78
date
19xx/xx/xx
venue
xxxxxxxxxxxxxx
source
xxxxxxxx
quality
xxxxxxxxx
format
1CD
time
!!:!!
#
xxxxxxxxx